Son Güncelleme 03.01.2021–(2021 Yılı Kurumlar Vergisi ile ilgili bölüm güncellendi)

Bu konu ile ilgili bir çok makale ve video izlemiş olabilirsiniz. İzlediğiniz makale ve videoların bir çoğu, sanki muhasebecilerin birbirlerine bilgi vermesi için hazırlanmış gibi son derece anlaşılmaz ve mevzuat bilgileri ile dolu olabilir. O yüzden ben bu yazıyı ; okuyanların bu konuda hiç bir bilgi sahibi olmadığını varsayarak yazacağım.

Böylece, şirket kurmadan önceki süreçte herkesin aklına takılan limited şirket mi aş mi sorusunu da son vermeye çalışıp, limited şirket ve anonim şirket arasındaki farkları da netleştireceğim.

Sıkılmamanız için esprili bir dille yazmaya çalıştım :) Umarım beğenirsiniz.

Limited şirket anonim şirket karşılaştırması 2021

Öncelikle nasıl bir insan doğduğunda nüfus kayıt işlemi yapılması gerekli ise işte şirketlerin de nüfus müdürlüğü yerine ticaret sicil müdürlüğüne kayıt olmaları gerekmektedir. Nüfus kağıdı yerine, küçük küçük yazılı kuruluş gazetesi şirketinizin kurulduğunu gösteren belge olarak kabul edilmektedir. Ama bu gazeteyi sürekli yanınızda taşımanıza gerek bulunmuyor…


Katma Değer Yaratan Sürdürülebilir Teknolojik gelişmeler fikri hür, vicdanı hür nesiller ile mümkün. Bir ülkede teknolojik gelişmelerin sadece vergi avantajları sağlanması veya yeni çok güzel binalar yapılması ile olmayacağı bir çok uzman tarafından da beyan ediliyor.

Gayrisafi yurt içi hasıladan AR-GE’ye ayrılan payın en yüksek olduğu ilk 15 ülkeye baktığımızda, ortalama AR-GE harcamalarının yüzde 3'lerde olmasına rağmen bizde bu oran yüzde 1. Gayrisafi yurt içi hasılanın AR-GE’ye ayrılan payında OECD’ye üye ülkeler arasında en sonlardayız..

Bir süredir taslak halinde bekleyen Teknopark Kanunu ile ilgili düzenlemeler getiren kanun mecliste görüşülmeye başlandı. Ana hatları ile aşağıda değişiklikleri bulabilirsiniz.

Teklifin Amacı Nedir ?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle AR-GE insan kaynağı kapasitesini artırma, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkışını ve gelişimini destekleme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve kurumsallaştırmayla AR-GE ve yenilik ekosistemini güçlendirme amaçlanmaktadır. …


Gelir Getirmeyen Videolarınızı Youtube’dan kaldırmak mı gerekli ?

Gün geçmiyor ki Gelir İdaresinden internet üzerinden gelir elde edenler için yoruma açık bir görüş gelmesin. Şimdiki görüşümüz şu şekilde;

Soru : Youtube kanalınızın bulunduğu ve bu kanala yüklenilen içerik/içerikler nedeniyle 2018 yılı Haziran ayında şahsınıza ait Youtube AdSense hesabına 201,00-TL tutarında ödeme yapıldığı, gelir kaynağınızın Youtube olmadığı, bir defaya mahsus yapılan 201,00-TL tutarındaki ödemenin vergiye tabi olup olmadığı, vergi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği ve yapılacak işlemler ile ilgili hususlarda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

200 Lira için Şirket mi Açmak Lazım ?

Cevap: Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlara yüklenilen içerikler, bu platformlardan silinmediği müddetçe, takipçi ve izlenme oranları gibi çeşitli kriterlere göre belirli periyodlar itibariyle içerik sahibine gelir sağlamaktadırlar.


Her Şirket Sahibinin Bilmesi Gereken 5 Basit Vergiden Kaçınma Yöntemi

Herkesin bildiği üzere vergi kaçırmak suçtur ancak vergiden kaçınmak vergi mükelleflerine tanınan bir imkandır. Vergiden kaçınma sayesinde vergi kanunları içinde kalarak ödenecek verginizi azaltabilir ve gelirinizi artırabilirsiniz.

Bu yazıda en basit 5 Temel vergiden kaçınma yöntemini yazmak istiyorum. Umarım faydası olur.

1-Demirbaş Sınırı

Normal şartlarda şirketinize bir demirbaş aldığınızda (mesela bilgisayar, masa, projektör v.b. gibi) ödediğiniz tutarın tamamı bir anda ödenecek verginizi azaltmıyor. İlgili tutar yıllara bölünerek her yıla denk gelen tutar kadar azaltıyor.

Ama 2021 Yılı için KDV hariç 1.500 TL tutarında bir demirbaş aldığınızda direkt olarak gider kabul ediliyor.

Image for post
Image for post
Tutarları KDV Hariç diye düşünürsek 1549 TL olan masa için ödediğiniz tutarı 5 yılda vergiden düşerken diğerini hemen düşebilirsiniz.

2-Hızlandırılmış Amortisman (Vergi Planlaması, Ertelemesi)

Amortisman eskime payı demek. Maliyenin hazırladığı bir liste var. O listeye göre aldığınız demirbaş kaç yılda eskiyecek bakıyorsunuz. …


Adsense veya Admob geliri elde etmeye başlayanların bu gelir vergiye tabi mi acaba diye başlayan araştırma süreçleri bir süre sonra biraz daha derinleşip detaylı sorulara dönüşüyor. Ben de bu yazıda bildiğim kadarı ile bu tip 3 soruya cevap vermeye çalışacağım. Umarım faydası olur.

Image for post
Image for post

1- Hesabıma Gelen Tutar KDV Hariç mi, yoksa dahil mi ?

Reklam geliriniz Türkiye’den tıklanılan reklamlardan elde ediliyor ise katma değer vergisi kanununa göre işlem Türkiye’de gerçekleştiği için katma değer vergisine tabi.

Hesabınıza örnek olarak 30.000 TL gelmiş ise bu tutarın üzerine değil içinden katma değer vergisi hesaplamanız doğrusu olan. Yani hesabınıza gelen tutar KDV dahil.

DOĞRUSU: 25.423,72 TL + 4.577,28 TL (KDV oranı % 18)= 30.000 TL

HATALI OLAN: 30.000 TL+ 5.400,00 TL= 35.400 …


Ar-ge veya Tasarım Merkezi olmak mümkün mü ? Faydaları Nedir ?

2021 Yılı başı itibari ile ülkemizde 1241 Ar-ge Merkezi, 369 tane de Tasarım Merkezi mevcut. Bu sayılar son 5 yılda neredeyse 5 kat artmış. Peki bu Ar-ge merkezi veya Tasarım merkezi diye adlandırılan yerler ne oluyor ? Kimler Ar-ge merkezi belgesi alabiliyor, alınmasının ne faydası var, kısacası olayı nedir :)

Katma Değer üreten, yenilikçi bir şirket iseniz hali hazırda araştırma, geliştirme ekibiniz var ise veya oluşturacaksanız ar-ge ve tasarım merkezleri sizin için uygun olabilir.

Ar-ge Merkezi olmanın vergisel bir faydası var mı ?

Evet önemli vergisel avantajlar var.

a-) Personel ücretlerinde sağlanan destekler

1-Personel maaşlarında gelir vergisi avantajı : Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri tahsil durumlarına göre değişmekle beraber en az %80 oranında gelir vergisi istisnasına konu edilebilmektedir.


Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları Nelerdir ?

Limited şirketinizi Anonim şirkete çevirmenin size sağlayacağı avantajlar neler, neden bir çok kişi şirketini anonim şirkete çeviriyor ? Sizin de bu işlemi yapmanızın size bir faydası var mı ? Bu süreçte aklınıza takılabilecek sorulara cevap vererek, bazı net ve basit bilgiler vermeye çalışacağım.

Baştan söyleyeyim limited şirket anonim şirkete nasıl çevrilir onu anlatmayacağım. Ticaret odasından çık, vergi dairesine git, oradan şunu imzala gibi bir bilgi ise aradığınız bu yazının size faydası olmayabilir.🤷

Neden şirketimi limited şirketten anonim şirkete çevirmeliyim ?

Daha kurumsal yapı, yurt dışı pazarlara açılma :) gibi soyut, arkası boş nedenlerden çok, açık ve net olarak “daha az vergi ödemek için” şirketinizi limited şirketten anonim şirkete çevirmeniz gerekmektedir. …


Merhaba 👋

2021 yılı hedefleriniz ile ilgili henüz motivasyonunuzu kaybetmediğinizi umarak Aralık ve Ocak döneminde gerçekleşen mevzuat değişikliklerini ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

2021 Yılı Vergi ve Sigorta ile ilgili Sınırlar Açıklandı.

Her yıl başında olduğu gibi bu yıl da vergisel bazı tutarlar değişti. Örnek olarak 2021 yılında 1.500 TL (KDV hariç) bir demirbaş alırsanız tek seferde gider olarak kullanabiliyorsunuz veya sıfır binek araç aldığınızda arabanın faturası üzerinde yer alan KDV ve ÖTV’nin toplamı 150.000 TL’yi aşmayacak şekilde bir kerede gelirinizden düşüp daha az vergi ödeme imkanınız olabiliyor.

2021 vergi oranlarını ve bu tip güncel, yıl içinde en çok kullanılan bilgileri tek bir dokümanda toplayıp, özet bir kitapçık hazırladık.


Youtube kanalınız var. Videolarınızı, İngilizce olarak hazırladığınız için Türkiye’den neredeyse hiç seyredilmiyor. Elde etmiş olduğunuz reklam gelirinin belki de % 1'i bile Türkiye’den değil.

Bu durumda bile olsanız Gelir İdaresinin güncel görüşüne göre gelirinizin %100 de 100'ü üzerinden katma değer vergisi ödemeniz gerekli.

Gelin beraber Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgeyi inceleyelim; (Sayı: 93996897–130-E.64952)

Ne sorulmuş ?

  • İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, video çekim faaliyetiyle iştigal ettiğinizi, ancak bu videoların ücret karşılığında satışını yapmadığınızı, … firmasının bu videoları kendisine ait olan … web sitesinde yayınladığını, söz konusu Şirket tarafından videolarınızın belirli aralıklarına reklam yerleştirildiği, bu reklamların ise izlenen ülkelere göre farklılık gösterdiği, … tarafından sunulan ara yüzden de videolarınızın hangi ülkede ne kadar izlendiği ve izlenme oranına bağlı olarak ne kadar reklam geliri elde edildiğinin anlaşıldığı, Türkiye’de yararlanma oranının ortalama % 13 olduğu, elde edilen reklam geliri üzerinden İrlanda firması olan … tarafınıza belirli bir oranda pay verdiği belirtilerek, konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.


Eğer Türkiye’de iş dünyası tarafından bir vergisel/hukuki düzenleme talebi tekrar tekrar gündeme getirilir ise bir noktada o düzenleme gelir. Bazen seçimden önce gelir, bazen taleplere hak verilip seçimle ilgisi olmayan bir vakitte gelir, bazen de o sektör öldüm bittim ben gidiyorum dediği noktada gelir (örnek; inşaat sektörü, ölen biten de aslında patron değil çalışandır..)

Bu sene de yakın zamanda “matrah artırımı” denilen düzenlemenin geleceğini bekliyorum. O kadar çok kaynaktan aynı bilgiyi duydum ki artık neredeyse kesin gözüyle bakıyorum, sadece zamanını net söyleyemiyorum. Büyük ihtimal kurumlardan sonra Mayıs, Haziran

Image for post
Image for post

Matrah Artırımı nedir ? diyorsanız, en basit ifade ile belli bir miktar ödeme yapıp şirketinizi vergi incelemesine karşı sigorta ettirmeniz demek.

About

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store