Şirket Kuruluşlarında Sık Yapılan Hatalar

Bir çok genç arkadaşımızın ilk defa şirketlerini kuruluş işlemlerini gerçekleştirdik ve kendilerine aylık mali müşavirlik hizmetleri veriyoruz.

Ancak bu süreç başlamadan önce bazı çalışmaları yapmalarının kendileri açısından önemli olduğunu belirtmek isterim.

Selamlar Sevgiler

1- Bir senelik tahmini gelir ve gideri bir excel sayfasına yazılması ( Örneğini isteyene mail atarım )

2-Giderleri yazarken size benzer şirketlerden fikir alınması, veya mali müşavire sorulması

3-Tahmini gelir ve gideri tablosu dışında bir de nakit giriş çıkış tablosu yapılması ( Örneğini isteyene mail atarım )

4- Hangi tip şirket kurmaya kararı bu tablolar üzerinden karar verilmesi ( Yıllık gelir ve giderini mail atana hangi şirketi kurarsa sene sonunda ne kadar vergi ödeyecek mail atabilirim )

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Ayrıca hazırladığımız aşağıda yer alan e-kitapçıklara da göz atmanızı öneririm.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store