Image for post
Image for post

1- Birgün içerisinde kurabileceğiniz şahıs şirketininizi , birgün içerisinde kapatabiliyorsunuz.

2- Başka bir işyerinde SSK’lı çalışırken kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Böylece bağkur primi de ödemenize gerek kalmadığı için daha avantajlı olursunuz.

3- Az bir maliyetle kurulan şahıs şirketiniz ile farklı alanlarda birden fazla iş yapabilirsiniz.

4- Şahıs şirketinizin faaliyet alanını sadece bir dilekçe ile değiştirip, farklı bir sektörde iş yapmaya devam edebilirsiniz.

5- Ticari faaliyetleriniz uygun görüldüğü takdirde KOSGEB in hibe ve faizsiz kredi desteklerindenfaydalanabilirsiniz.

6- Oturduğunuz evin bir odasını, home ofis şirket adresi olarak gösterebilirsiniz. Bu sayede, cüzi bir maliyetle vergi levhanızı çıkarabilir, ticari faaliyetlerinize başlayabilirsiniz

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store