Bilişim Sektöründe hangi firmalar gelir vergisi ödemeden personel çalıştırabilir ?

evrenozmen@gmail.com

Merhaba

İlave istihdam teşviğinin size faydası olacak mı bir bakalım

İlk olarak Nace kodlarınızı bir kontrol etmeniz gerekli. Aşağıdakilerden biri midir ? Tamam ise problem yok. Nace kodunuzu bilmiyorsanız. Mali Müşaviriniz biliyordur.

58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.12 Web portalları
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

Başka hangi kriterler gerekli ?

  • 2020 e kadar işe almanız gerekli
  • Sgk borç , ceza v.b. olmaması
  • Ortalama sigorta sayısına ek olarak alınması, 3 kişi çıkartıp 1 kişi alınır ise olmuyor.
Image for post
Image for post

Şimdi alacağınız iş arkadaşında bu istihdam teşviği için uygun mu ona bakalım

1-İş kura kayıtlı mı ? Değil ise kaydolması 30 saniye ( Bu tamam)

2-Son 3 aydır çalışmamış olması ( 10 güne kadar çalışmış ise problem yok )

3-Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması,

tabloya göre teşvik süresi değişmektedir

Image for post
Image for post

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store