BSMV ve Döviz Alım Belgesinde Bir İleri İki Geri..

İhracat yapan bir firmasınız yurtdışına ürünleri sattınız ve 100.000 USD ihracat bedeliniz geldi. Gelen bedelinin % 80 ini Türk lirasına çevirmeniz zorunlu. Ancak ham maddenizi almak için tekrar döviz almanız gerekli.Döviz alırken binde bir bmsv ödemek zorundaydınız. Şimdi bu binde bir bmsv kaldırıldı.

Çok güzel, Çok güzel de neden kanunu çıkarırken bunu yazmayıp, daha sonradan eksik olmuş düzeltelim diye bir uygulama yapıldı ?

Hatırlarsınız yurt içinde döviz cinsinden sözleşme yapılamaması ile ilgili karar çıkmıştı. Piyasa birbirine girmişti. Daha sonra kararda defalarca düzeltme yapıldı ve geldiğimiz nokta sadece spesifik bazı alanlarda dövizli sözleşme yapılmasının mümkün olamayacağı noktaya gelindi. Hala bir çok sözleşme döviz cinsinden yapılabiliyor. İyi de baştan karar niye öyle çıktı ve herkes tedirgin edildi o zaman ?

Bu süreçte kaç tane yazılımcı maaşı TL ye dönmek zorunda kaldığı için yabancı firmalar ile uzaktan çalışmaya başladı acaba biliniyor mu ?

Yani durum şu mu; kanun çıksın, kanundan etkilenenlerden en çok sesi çıkan veya en fazla sayıda olanların baskısı ile onlara istisna getirilsin mi ? İş makinası alımları döviz sözleşmelerinden istisna ama yetişmiş bilgili personeline kaçmasın diye döviz cinsinden maaş ödemek mümkün değil..

Kanunlar çıkmadan önce etkilenmesi muhtemel sektörler hangileridir ve bu sektörlerinin görüşleri nasıl alınır diye bir süreç izlenmesi daha doğru değil mi ?

Image for post
Image for post

Moody’s not düşürdükten sonra yurtdışından ülkemize döviz sokanları el üstünde tutmamız gerekirken bir ileri iki geri uygulamalar ne kadar doğru bilemiyorum…

Görüşmek üzere

Image for post
Image for post

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor

Image for post
Image for post

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store