Emre Bey merhaba

Süreç şu şekilde işliyor. Şahıs şirketi kuruluşunda gerekli evrakları topladıktan sonra bağlı bulunacağınız vergi dairesinde kaydınızı açtırıyorsunuz.

Daha sonra vergi dairesi Sgk’ya yazı gönderiyor. Gönderdiği yazı da genç girişimci kapsamında olduğunuzu belirtiyor. Bu süreç örnek olarak 5 ay sürerse bile sizin geriye dönük 5 aylık borcunuz siliniyor.

2018–28 Sayılı Sgk genelgesi örnek-1 e bakarsanız durumu bu şekilde anlatmış, pratikte de genelde hemen bildirilmiyor vergi dairesi tarafından.

Ya da siz vergi dairesinden evrakları alıp kendiniz gidip sgk da açılış yapabilirsiniz, açılış yaparken bu evrağı da verebilirsiniz.

2 durumda da farkeden birşey olmuyor.

Genelgede ki örneği aşağıya kopyalıyorum

Görüşmek üzere

Örnek 1: 1/7/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)’nın, Kurumumuza bildirimi vergi dairesince beş ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 1/7/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store