Genç Girişimcilere verilen Teşvikler Yeterli mi ? 11 maddede başka teşvik önerileri

evrenozmen@gmail.com

Merhaba

Bilindiği üzere şu anda 18–29 yaş arası gençler için aşağıdaki teşvikler mevcut

1–18–29 yaş arası 1 yıl bağkur prim teşviği ( Yıllık 8400,00 TL)

2–18–29 yaş arası 3 yıl gelir vergisi teşviği ( Yıllık 75.000,00 TL ye kadar)

Image for post
Image for post

Peki yeterli mi ? Başka neler yapılabilir ?

1–18–29 yaş arası şahıs şirketlerinin beyannamelerinde damga vergileri alınmayabilir.

2–18–29 yaş arası şahıs şirketlerinin Ticaret odası kayıt ücreti alınmayabilir

3–18–29 yaş arası şahıs şirketlerinin Marka tescil ücreti alınmayabilir

4–18–29 yaş arası şahıs şirketlerin işyeri kiralamalarında stopaj ödemesi olmayabilir.

5-Maliyenin sistemi üzerinden ücretsiz fatura kesmeleri sağlanabilir ( e-arşiv sisteminin belli bir faturaya kadar ücretsiz kullanımı-kayıt içi oranı artması sağlanır)

6-İşletme defteri de e beyan sistemine seneye geçeceği için defter tasdik bedeli de zaten olmayacak

7-Şahıs şirketi başına 1 adet bilgisayar ve yazıcının kdv siz alınabilmesi sağlanabilir. (18–29 yaş arası kişiler için )

8-Faizsiz belli bir rakama kadar işletme kredisi, uzun ödeme vadeli ( KGF ye benzer)

9-Devlet ihalelerine girecekler ise yeterlilik şartları bu şirketlere özel yumuşatılabilir.

10-Yurtdışında bazı ülkelerde olduğu gibi fon toplamaları için Start-up Festivalleri düzenlenebilir.

11-Stripe, Braintree,Paypal gibi ödeme alt yapı sistemlerinin Türkiye’de de sorunsuz çalışabilmesinin mümkün hale getirilmesi sağlanabilir

Selamlar , Saygılar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store