Gençler artık bir yıl bağkur primi de ödemeyecek

Bilindiği üzere 18-29 yaş arası gençler 3 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olabilmektedirler.

Ayrıca yeni yapılan düzenlemeler ile 18–29 yaş arası gençler bir yıl bağ-kur da ödemeyecekler.

Bu konu ile ilgili sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Görüşmek üzere :)

Arkadaşlar bu arada biz önemli konuları, ödeme son günlerini v.b şeyleri mailchimp/GetRevue üzerinden listemizdekilere mail atıyoruz.

İsterseniz bize mail atarsanız sizi de o listeye ekleriz.

info@ozmconsultancy.com

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store