Hangi Tür Şirketi Kurmam Gerekli ? Hangi Tip Şirket benim için daha avantajlı olur ?

Image for post
Image for post

Tarafımıza çok fazla sorulan bu sorunun cevabını bir anda vermek tabi ki mümkün değil.

Ama aşağıdaki iki yazının size faydalı olacağına eminim.

İlk yazı ;

Hiç Bilgisi Olmayanlar için Anonim Şirket Limited Şirket Farkları

İkinci yazı ise

Hiç Bilgisi Olmayanlar için Şahıs Şirketinin Diğer Şirket türlerinden farkları

Yazılara bakma fırsatınız oldu ise şimdi ciddileşebiliriz.

İşletmenizin yasal yapısı, ödediğiniz vergi miktarı ve ödemeniz gereken vergi türleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uygun şirket türü seçmek işiniz için çok önemli bir karar olup ,bu aşamada deneyimli bir mali müşavir ile görüşmek önemlidir. Bu şekilde şirketinizin türünün işinize ve kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Ancak şirket kuranların aklındaki en önemli sorular

1-Ne zaman ?

2-Nereye veya kime ?

3- Ne kadar ? Ö D E Y E C E Ğ İ M ?

Diğer sorular ise kuruluş maliyeti ne kadar ? Şirketten para çekebilmem nasıl mümkün olacak ?

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Bildiğiniz üzere üç farklı çeşit şirket var. Bu üç şirkette tek ortak ile kurulabiliyor. Kooperatif kuracaksanız zaten en az 7 ortak gerekli. Şu an için kooperatifler ile ilgili bir bilgi yazmıyorum.

Evet tek ortak olarak kurabileceğiniz şirket türleri

1-Anonim şirket

2-Limited şirket

3-Şahıs şirketi

Vergi oranlarından başlayalım

Anonim ve limited şirketin Kurumlar vergisi oranı % 22. Yani bu şu demek en basit anlatımla

(Gelir-gider )*0,22= Ödenecek vergi

Şahıs firmasında ise ödenecek vergi hesabı biraz daha farklı

2018 yılı için rakamlar aşağıda. Yani yıllık toplam keseceğiniz fatura 34.000 tl den az ise şahıs firması tabi ki daha mantıklı ama üzeri gelirler için diğer firma türleri daha mantıklı gözüküyor.

14.800 TL’ye kadar 15%

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası 20%

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin

34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası 27%

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası 35%

Şöyle bir sıralama yapabiliriz masraf açısından

en az şahıs sonra limited sonra anonim

Açıkcası kuruluşta sermaye blokesinin kalkması nedeni ile limited şirketler daha avantajlı gibi gözüküyor bu anlamda

Bu yönden en avantajlısı tabi ki şahıs firması diğer firmalardan şirketten para çekmenin farklı yöntemleri var. Kar dağıtımı , huzur hakkı gibi ancak bu noktalarda da vergi ödenmesi söz konusu

Yazıyı güzel bir şarkı ile bitireyim :)

Görüşmek Üzere

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store