Hasan Bey rica ederim.

12.500 TL yi şirketi kurarken bankada bir kaç gün bloke etmeniz lazım sonrasında bloke çözülüyor ve şirketinizin işlerinde harcayabilirsiniz.

sonrasında 2 yıl içinde 37.500 TL şirkete koymanız gerekli. Zaten bu süre içinde şirket para kazanıp kar ederse karınızı çekmez sermayeye eklersiniz.

37.500 ü eklemeyi unutan bir çok işletme de var. Kimse gelip bir şey demiyor ama kağıt üzerinde sermayesini süresinde tamamlamamış şirket olarak TTK da bazı sorumluluklar söz konusu oluyor.

İyi çalışmalar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store