Kooperatiflerde Risturn İstisnası

Kooperatiflerde Risturn İstisnası Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Kooperatiflerde risturn istisnası ile ilgili olara ilk olarak belirtmemiz gereken konu risturn istisnasının her kooperatif için uygulanmasının mümkün olmadığıdır.

Risturn istisnası hangi kooperatiflerde uygulanabilir ?

Risturn istisnası sadece üretim, tüketim ve kredi kooperatiflerinde uygulanabilir.

Kooperatiflerde risturn istisnası nedir ?

Kooperatiflerde risturn istisnası kooperatif ortaklarınıza yapmış olduğunuz satışlardan doğan karın vergisini ödemeyip, bu satışlardan elde ettiğiniz karı ayrıca vergilendirmeden ortaklarınıza dağıtabilmeyi ifade eder.

Image for post

Kooperatiflerde Risturn istisnası nasıl hesaplanır ?

Risturn istisnası devletten bir alacak değildir. Vergi hesaplamasında kooperatifin vergiyi az ödemesini sağlayan bir hesaplama yöntemidir.

Aynı satış tutarında anonim şirket ve kooperatif arasında kooperatif lehine nasıl bir avantaj olduğunu aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Risturn istisnasını hesaplamak için öncelikle ortak içi satış ve ortak dışı satışların bulunması, sonrasında toplam satış tutarı içinde ortak içi satışların oranı bulunarak risturn istinasında kullanılacak oran netleştirilmektedir.

Bu oran sayesinde karın vergi dışı bırakılacak tutarını da bulunması gerekmektedir. Aşağıdaki excelde de görebileceğiniz gibi örnek hesaplamada kooperatifin risturn istisnası nedeni ile anonim şirketin 1/3 ü oranında vergi ödenmektedir.

Image for post
Image for post

Saygılarımızla

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

40 yıllık sektörel deneyimimiz ile Türkiye’nin önde gelen kooperatiflerinde yönetim ve mali danışmanlık deneyimi. Konusunda uzman 18 kişilik ekibi ile 250’den fazla kooperatife tarafımızdan mali ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store