ürkiye’de en fazla sayıda kooperatife danışmanlık ve mali müşavirlik hizmeti veren mali müşavirlik ofisi olarak sizlere kooperatif kuruluşu ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz.

Öncelikle ilk olarak kuracağınız kooperatifin türüne karar verilmesi gerekmektedir. Tarafımızdan yapı kooperatifleri ağırlıklı olmak üzere işletme , tüketim v.b. bir çok kooperatif türüne danışmanlık verilmekte olup, eğer Yapı Kooperatifi kuracaksanız kuruluş iznini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, işletme , tüketim v.b. kooperatifleri kuracaksanız Ticaret Bakanlığından ( Eski adı Gümrük ve Ticaret bakanlığı) almanız gerekmektedir.

Image for post
Image for post

Kuruluş öncesi kooperatif kurarak yapmak istediğiniz iş ve işlemleri bize detaylı olarak yazarsanız, sizlere hangi kooperatifin türünün uygun olduğu konusunda bilgi vermemiz mümkündür. Kooperatiflere sağlanan vergi avantajlarından eksiksiz faydalanabilmeniz için kuracağınız kooperatifi türü büyük önem arz etmektedir.

Örnek olarak konut yapı kooperatiflerine sağlanan vergi avantajları ile tüketim kooperatiflerine sağlanan vergi avantajları birbirinden farklıdır.

Bu nedenle çalışacağınız danışmanlarınızı seçerken daha önce bu alanda ne kadar tecrübesi olup, olmadığını değerlendirmeniz uygun olacaktır. Kooperatif kurmak için bize ulaşabilirsiniz.

Özmen Mali Müşavirlik-

Image for post
Image for post

Kemal ÖZMEN’in Kooperatifler İsimli Kitabı 5.Baskısını Yapmıştır. İlginiz için Teşekkür ederiz.

EDEN KOOPERATİF KURULUŞU SIRASINDA VE DEVAMINDA PROFESYONEL DESTEK ALMANIZ GEREKMEKTEDİR ?

1-Usülsüz işlemlerden dolayı Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri kamu personeli gibi yargılanırlar.( Örnek genel kurul zamanında yapılmaması, resmi defterlerin süresi içinde tasdik edilmemesi, muhasebe organizasyonunun doğru kurulamaması nedeni ile ödeme ve tahsilatların resmi belgelere dayandırılamaması gibi )

2-Kooperatiflerin vergi mükellefiyetleri anonim ve limited şirketlerden farklıdır. Cezalı duruma düşmemek ve vergi avantajlarından eksiksiz yararlanabilmek için hatalı vergi mükellefiyeti açılmaması gereklidir.

3-Kanunda kooperatifler için belirtilen istisna ve muafiyetlerden faydalanılması ortakların menfaatine olup, maliyetleri önemli ölçüde düşürür.( Katma değer vergisi, tapu harçları, risturn istisnası v.b.)

4-Ödemelerini zamanında yapmayan ortaklar ile ilgili eksik kararlar alındığı takdirde veya eksik işlemler yapıldığı takdirde ortaklıktan ihracı son derece zordur. Kooperatifin başarılı bir iş modeli yaratarak sürdürülebilir olabilmesi için genel kurulların ve yönetim kurulu kararlarının mevzuata uygun alınması gerekmektedir.

5-Kooperatifler şirketlerden farklı olarak sadece iş ve işlemlerinde maliye bakanlığına değil, türüne göre değişmek ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Gümrük ve Ticaret bakanlığına da bağlıdır. Bu nedenle yapılacak işlemler bakanlık tarafından da denetlenmektedir.

Yukarıda özetle belirttiğimiz konulara ek olarak hizmetlerimizi ve çalışma konularımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Kemal ÖZMEN-Kooperatif Nasıl Kurulur ?

info@ozmconsultancy.com

Hizmetlerimiz ve Çalışma Konularımız

1-Kooperatiflerin kuruluşu, organizasyonu, muhasebe hesap planı ve belge düzeninin oluşturulması,

2-Kooperatifle ortakları arasında ve kooperatifle yüklenici veya taşeronları arasındaki anlaşmazlıkların çözümü,

Image for post
Image for post
Kooperatif ile ortakların arasındaki ihtilafların çözümlenmesi

3-Genel kurulların hazırlanması ve sonuçlandırılması,

4-Kooperatifin iş ve işlemleri ile ilgili rapor hazırlanması,

5-İhale dosyasının hazırlanması,

6-İnşaat yapım sözleşmesinin hazırlanması,

7-Şerefiye Raporunun hazırlanması ve kesinleşme prosedürünün yerine getirilmesi, Ferdileşme süreci

8-Kur’a Yönetmeliğinin hazırlanması ve kur’a işleminin gerçekleştirilmesi,

9-Kat irtifakı ve/veya kat mülkiyeti tapuları ile ortakların ferdileştirilmesi,

10-Yapı kooperatiflerinin işletme kooperatifi olarak amaç ve tür değiştirmesi,

11-Yapı kooperatiflerinin anonim şirket olarak amaç ve tür değiştirmesi,

12-Kooperatiflere ve sitelere özel Toplu Yapı Yönetim Planı hazırlanması,

13-Kooperatifin muhasebe hesap planı ve muhasebe yönetmeliğinin hazırlanması, defter ve belge düzeninin oluşturulması,

14-Kooperatifin vergiler karşısındaki mükellefiyet ve sorumluluklarının belirlenmesi, vergi sorunlarının çözümlenmesi,

15-Yapı kooperatiflerinde iskan belgesi (yapı kullanma izin belgesinin) şartlarından biri olan sigortadan ilişiksizlik belgesinin alınması,

16-Kooperatifçilik konularında diğer danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

40 yıllık sektörel deneyimimiz ile Türkiye’nin önde gelen kooperatiflerinde yönetim ve mali danışmanlık deneyimi. Konusunda uzman 18 kişilik ekibi ile 250’den fazla kooperatife tarafımızdan mali ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store