Merhaba çok faydalı bir yazı, tebrik ederim

Biz mali müşavirlik ofisi olarak, gerek kendi içimizde gerek müşteriler ile aramızda Trello kullanıyoruz.

Müşteri ile ortak yürüttüğümüz bir süreç var ise kontrol listeleri oluşturarak paylaşıma açıyoruz.( Örnek bir panoyu resim olarak ekledim)

Sorularım :)

Ofis olarak geldiğimiz noktada geleneksel muhasebe süreçlerini geliştirmek adına, müşteriden her ay evrakları fiziksel olarak kargo ile almadan önce google photos üzerinden resmini çekmesi ve anlık paylaşması mümkün olabilir mi ? veya buna benzer bir program ne kullanabiliriz ?

Gider ve Gelir evrakları mali müşavirlik ofisimize ayın 15 ila 20 si arası gelmesi yerine bütün aya yayılarak gelmesi bizim verimliliğimizi ve hizmet kalitemizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.

Image for post
Image for post

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store