Merhaba öncelikle çalışmalarınızdan dolayı tebrik ederim. Aklıma gelen bir kaç vergisel konu var, mutlaka bilginiz vardır ama ben de hatırlatmak istedim.

Büyük ihtimal şu an mevcut hukuki statünüz anonim veya limited şirket , ancak bu süreçte üretim/pazarlama kooperatifi olarak kurulmuş olsaydınız, bazı vergisel avantajlarınız olacaktı. Tebliğdeki örnek aşağıdadır.

Örnek 1: (A) narenciye üretim kooperatifinin ortaklarından almış olduğu narenciyeyi niteliğini değiştirmeden üçüncü kişilere satması ortak dışı işlem sayılmazken, niteliğini değiştirerek reçel olarak satması durumunda, kooperatif ortak dışı işlem yapmış olacağından, bu işlem nedeniyle kooperatife bağlı oluşan ayrı bir iktisadi işletme nezdinde bu işlemden doğan kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.”

Ayrıca sürdürülebilir bir tarım için kooperatifler büyük önem arz ediyor. Bu konuda medium’da Dijital Düşün Platformunun güzel bir yazısı var.

Sizin için geç değil ancak kurulacak kooperatif tebliğdeki şekilde sermaye şirketinize iştirak edecek şekilde konumlandırılması gerekli.

Örnek 2: (B) tohum üretim kooperatifi, gıda ürünleri üreten (K) A.Ş.’nin sermayesinin %20’sine iştirak etmiş ve bu iştirakinin 2017 hesap dönemine ait kârını 2018 yılı Haziran ayında dağıtması sonucunda 1.500.000.-TL kâr payı elde etmiştir. (B) kooperatifi elde ettiği bu kâr payının 600.000.-TL’lik kısmını 2019 yılı içerisinde ortaklarına dağıtmıştır.

(B) tohum üretim kooperatifinin sermaye şirketine iştirak etmesi, bu iştirakinden kazanç elde etmesi ve elde ettiği bu kazancı ortaklarına dağıtması kooperatifin muafiyetine etki etmeyecektir.

Sonuç olarak bu süreç dikkatli planlanır ise

1-Tarlası olan insanlara daha fazla ödeme yapılabilir

2-Sizin tarafta daha az vergi maliyeti oluşabilir.

Saygılarımla

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store