Merhaba

Bu konuda güzel bir gelişme var. 18–29 yaş arası gençler için 3 yıl gelir vergisi teşviğinden sonra 1 yılda bağ-kur teşviği geliyor.

Yıllık 7000–8000 arası ilk defa iş kuracaklara bir fayda sağlayacak gibi gözüküyor.

  • Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği bağkur primi 2018 yılında indirimsiz olarak 700,17 TL,
  • Prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 598,70 TL.

Selamlar Saygılar :)

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store