Merhaba

Reklam hizmeti verdiğiniz firmalar siz limited şirket olduğunuz için size ödeme yaptıklarında ayrıca muhtasar beyannamelerinde sizin adınıza stopaj ödemelerine gerek bulunmuyor.

Google ve Facebook ekstreleri gider olarak dikkate alınıyor, bu konuda güncel özelge mevcut. Bu konuda yazmış olduğum yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca stopaj konusu ile ilgili bu yazımdaki alttaki grafik faydalı olabilir.

Sözleşmeli çalıştığınız müşterilerinize vergi konusu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapacaksanız , bu yazıların faydası olabilir.

Selamlar, Sevgiler

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store