Merhaba Arkadaşlar

Bir Mali Müşavir olarak size bu noktada yardımını dokunacağını düşündüğüm bir sunumu paylaşmak istiyorum.

ilk defa şirket kuranlar için bilgilendirme amaçlı bir kaç sefer workinton v.b yerlerde seminer vermiştim. Bu seminerde kullandığım sunumu buraya nasıl ekleyebilirim ?

İsteyenlere mail de atabilirim bana mail atarsanız

evrenozmen@gmail.com

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store