Dikkat çekici olsun diye biraz farklı bir başlık attım. Ama konunun aslı şu şekilde;

Mali Müşavirinize veya Muhasebecinize sadece kestiği makbuzun karşılığı olan tutarı bankadan eft yapın bunun dışında

1-Vergi Borcu

2-Sigorta Borcu

3-Ticaret odası aidatı

4-Bağkur primi

5-Yapılandırma ödemesi

6-Diğer ödemeler ( Emlak vergisi, Çevre Temizlik v.b.)

hiç bir ödemeyi göndermeyin. Hem mali müşavirlik meslek yasasına göre yasak, hem de istemeden de olsa zaman zaman karışıklıklar oluyor. Elden ödeme yapmayın , mutlaka eft veya havale yapın ayrıca örnek olarak biz aylık muhasebe ücretlerini iyziLink üzerinden de tahsil edebiliyoruz.

Bu nedenle kesinlikle ödemelerinizi kendiniz yapın. Her ay itibari ile biz zaten mükelleflerimize vergi dairesinden borç sorgulaması yapıp gönderiyoruz. Unuttuğunuz olur ise de onu görüp kendiniz ödersiniz.

Muhasebeci değişikliğinde yapılması gereken işlemler ile ilgili yazımız

Arkadaşlar bu arada biz önemli konuları, ödeme son günlerini v.b şeyleri mailchimp üzerinden listedekilere mail atıyoruz.

İsterseniz bana mail atarsanız sizi de o listeye eklerim.

info@ozmconsultancy.com

Görüşmek üzere

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store