Image for post
Image for post

Merhaba

Bildiğiniz üzere seçim mimarisi ; ekonomi alanında nobel ödülü alan Richard Thaler’ında kitabında bahsetmiş olduğu, insanların ( econların veya sapienslerin) seçim yaparken kendilerine sunulan ürünlerin tasarımı ve sunum şekillerinin seçimlerini ne ölçüde değiştirebildiğini anlayabildiğimiz ölçebildiğimiz ve aynı anda değerlendirebildiğimiz bir süreç.

Peki seçim mimarisi konusu aslında, son derece detaylı hesaplanması ve düşünülmesi gereken bir süreç olan ilk defa şirket kuracakların hangi şirketin kurulması gerektiği ile ilgili kararda etkili mi ?

  • Benzer kişilerin kurduğu şirket türü
  • Özenilen kişilerin kurduğu şirket türü
  • Maliyenin , devletin zorunlu olarak kurmayı zorladığı şirket türleri ( fuar işi yapacaklar , devlet ihalelerine girecekler v.b. için)

Mesela sadece şirket türünün anonim şirket olmasını istemesi nedeni ile , (aslında şahıs şirketi ile de son derece kolay yapılabilecek iş ve işlemleri olmasına rağmen ) daha fazla masrafa katlanılması buna örnek olabilir mi ? Veya tam tersi aslında vergisel olarak avantajlı olmamasına rağmen benzer işi yapanların şahıs firması kurmuş olması nedeni ile kendilerinin de şahıs firması kurmak istemeleri de aslında başka bir benzer örnek

Benim düşüncem keşke bu süreçte devletin (Maliye bakanlığının )yeni şirket kuracak kişilere yapacağı işlemler ile ilgili bir teste tabi tutması ve sonucunda kurması gereken şirketi bu şekilde belirlemesi,

Bu hem şirket mezarlığına dönen piyasayı bir nebze rahatlatır, hem de piyasa da güveni artırır.

Sonuç olarak lütfen şirketinizi kurmadan önce bir yıl boyunca ödeyeceğiniz her türlü gideri bir yatay takvim dahilinde nakit akış tablosuna yazmanızdır.

Bu sayede nakit akış döngünüzü de hesaplayabilirsiniz.

Nakit Çevirme Süresi = Ticari Borç Ödeme Süresi-(Alacakların Ortalama Tahsil Süresi + Stok Tutma Süresi)

Örnek olarak alacaklarınızı 10 günde tahsil ediyorsunuz- Ürünleri de 5 gün stokta tutuyorsunuz ama borçları 2 günde ödüyorsunuz

2-(10+5)=-13 gün terste kalmanız nedeni ile kredi kullanmanız gerekecektir.

Bu basit örnekte olduğu gibi sadece gelir giderinizi değil, nakit döngünüzü de hesaplamanız gerekmektedir.

Selamlar,Saygılar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store