SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK GELİYOR !!!

Evren ÖZMEN

Toplumdaki dezavantajlı kesimdeki insanlara kooperatifler aracılığı ile topluma entegre etmek mümkün mü ?

İtalya’da yıllar önce kurulmuş ve toplumsal aksaklıkları gidermeden çok önemli rol oynayan kooperatifler aracılığı ile bu mümkün hale gelmiştir Örnek olarak 2013 Yılında İtalyan sosyal kooperatifçiliği sayesinde 30.000 kişiye istihdam sağlanmıştır.

Image for post
Image for post

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kooperatifçilik biriminde uzun süredir bu kooperatif ile ilgili saha çalışmalarını devam ettiriyor ve umuyoruz yakın zamanda ana sözleşmesini de yayınlayacak. Yani yakın zamanda ülkemizde de sosyal kooperatifçilik hayata geçecek.

Peki nedir bu sosyal kooperatifçilik; Sosyal kooperatifler, sosyo-sağlık ve eğitim hizmetlerini veya dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına sokulmasını amaçlayan çeşitli türdeki faaliyetleri yöneten kooperatiflerdir.

Ayrıca sosyal kooperatifler dezavantajlı kesimlerin karşılanmamış ihtiyaçlarına cevap vermek ya da refah seviyelerinin artırılmasını sağlamaya çalışırlar.

Peki kimdir bu dezavantajlı kesimler veya insanlar ?

-Engelli bireyler

-Çocuklar

-Yaşlılar

-Göçmenler

-Eski Hükümlüler

-Diğer

Sosyal kooperatifler net bir sosyal hedefe sahiptir:

Sosyal kooperatiflerin hedefi İşgücü piyasasının dışında bırakılan dezavantajlı kesimlerin iş eğitimini garanti etmek daha önce inaktif olan bu kesimi üretken hale getirmek ve kaynakları ekonomik sisteme sokarak üretken hale getirilmesidir.

Sonuç olarak öncelikle Gümrük ve Ticaret bakanlığına bu konudaki çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz kısa zamanda bu kooperatifler hayata geçer ve hem sosyal, hem ekonomik yönden ilgili kesimlere fayda sağlar

Saygılarımızla

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store