Tekin bey merhaba

Radara yatmak diye bir terim var ya ben bu durumu ona benzetiyorum. Evet tamam kanunda bu konu var. 193 Sayılı gelir vergisi kanununda kişi ücretli bile olsa gelir vergisi ödenmesi bazı durumlarda söz konusu.

Süreci değişik şirketlerde gözlemliyorum. bu yazı ilgili kişiye gelince önce herkes bir suçlu aradı :) İşveren, Mali Müşavir, Çalışan.İk departmanı. Bunu kimin takip etmesi gerekliydi diye.

İşveren gönderdiğiniz özelge örneklerini gösterip beni ilgilendirmez, ben eski kümülatifini söylemezsen nereden bileyim dedi. Ayrıca yapmak zorunda da değildim dedi. İnsan Kaynakları bana bilgi verilmedi dedi. Olan mevzuatı en az bilen çalışana oldu.

Gönderdiğiniz özelgeyi biliyorum. Sonuç olarak yeni işveren beni ilgilendirmez ben sıfırdan başlatırım deme hakkına sahip tabiki de. Ancak işe başlayacak kişinin de bu şartlarda çalışmama özgürlüğü var.

Mesela iş sözleşmenize kümülatifim sıfırdan başlamasın diye madde koydurabilirsiniz. Bu yazıdan sonra ben bir kaç iş sözleşmesine bu maddeyi eklettim. İşveren için kritik bir pozisyon ise bu şart da kabul ediliyor.

Selamlar, Sevgiler

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store