Umut Bey yazınız son derece faydalı tebrik ederim. Ek olarak ufak bir iki not eklemek isterim.

Şirketinizi kurmadan önce,

1-Aylık ve Yıllık olarak giderlerinizi bir excele mutlaka yazılması gerekli. Hatta bu excelin yatay olarak nakit akışınızı gösterecek bir şablonda olması hangi haftalarda terse düşeceğinizi gösterebilir. Excel şablonlarında güzel örnekler var.
2-Giderleriniz konusunda mali müşavirinize ve/veya sizinle aynı sektörde bulunan arkadaşlarınıza sorun.Sizin düşündüğünüz dışında giderleriniz olacak mı ? Sonradan sürpriz olmasın.
3-Yapacağınız işte vergisel avantajlar var ise önceden bu konuları mali müşaviriniz ile netleştirin.( Yurtdışı yazılım ve mühendislik hizmetleri v.b.ise nasıl ilerlenmesi gerektiğini hakkında fikir sahibi olmanız önemli)
4-Ne zaman, kime , ne kadar ve ne için ödeyeceğiniz ile ilgili elinizde her zaman bir takviminiz olsun.
5-Mali Müşavirinize aylık danışmanlık ve muhasebe ücreti dışında herhangi bir bedel göndermeyin. Vergilerinizi ve Bağ-kur primlerinizi kendiniz ödeyin.( Internet bankacılığı üzerinden son derece kolayca ödenebiliyor)
6-Aylık gider ve gelir belgelerinizi son derece özenli tutun, yıllar sonra gerekebilir.

7-Internet vergi dairesi şifreniz siz de olsun, ara ara girin borç sorgulayın. Unuttuğunuz var mı ? Gereksiz gecikme faizi ödemek zorunda kalmayın

Görüşmek üzere

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store