Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra kat mülkiyet tapusu için başvuru süresi -EVREN ÖZMEN

İmar Barışı beraberinde bir çok soruyu da getirdi. Bize de imar barışı ile ilgili çok fazla soru gelmektedir.

Bilgi kirliliği olması nedeni ile olabildiğince sade bilgi vermeye çalışacağız.

Image for post
Image for post

Yapı Kayıt belgesi için başvuru 31.10.2018 ödeme son tarihi de 31.12.2018 dir. ( Her iki sürenin de uzayacağını düşünüyoruz.)

Ancak yapı kayıt belgesinden sonra kat mülkiyet tapusu için bir başvuru süresi yok. Yani isterseniz 2 yıl sonra da kat mülkiyet tapusu için başvurabilirsiniz.

Bu noktada kat mülkiyet tapusu sürecinde belediyeden alınacak terkler ile ilgili tutanak konusunda yola terk durumunda ne yapılacağı da netleşeceğini düşünmekteyiz.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Originally published at on August 5, 2018.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store