You can become a Turkish citizen by buying a $ 250,000 house

The conditions required for foreigners to acquire Turkish citizenship were revised. The provision of the purchase of at least 1 million US Dollars to the title deeds of the immovable property not to be sold for three years has also been changed by regulation.

مع صدور القرار بتاريخ 19.09.2018 على الصحف التركية و بشكل رسمي، تغيرت بعض اللوائح المتعلقة بحصول الأجانب على حق الجنسية التركية. سيتم منح الجنسية التركية مباشرة للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة 250.000 دولار أمريكي على الأقل في تركيا.

وبما أن الرئيس التركي قد أعلن هذا القانون بالأمس فقط، فإننا نتوقع ان تصل هذه المراسيم والتعليمات الجديدة الى مديرية الهجرة ومديرية سجلات الأراضي ووزارة الشؤون الداخلية ومكتب الضرائب. و ستكون جميع التعليمات و القواعد التي تتعلق بالمواطنة

Foreigners who buy the real estate in the amount of 250 thousand US dollars or foreign currency or equivalent in Turkish lira will be able to benefit from this right.

الأجانب الذين يشترون العقار بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي أو عملة أجنبية أو ما يعادلها بالليرة التركية سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا الحق.

The provision of the purchase of at least 1 million US Dollars to the title deeds of the immovable property not to be sold for three years . Foreigners who buy the real estate in the amount of 250 thousand US dollars or foreign currency or equivalent in Turkish lira will be able to benefit from this right.

كما تم تغيير شرط شراء ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي لسندات ملكية الممتلكات غير المنقولة التي لم يتم بيعها لمدة ثلاث سنوات عن طريق التنظيم. الأجانب الذين يشترون العقار بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي أو عملة أجنبية أو ما يعادلها بالليرة التركية سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا الحق.

As Ozm-Consultancy we can assist you on the whole Turkish Citizenship by investment process, our services includes:
Advising on the application process; apply and lodge for Turkish citizenship
Introducing you with the reputable developers to choose the right property for your investment.

Create a bank account for you, and place the funds accordingly
Draft the property transfer contracts and then finalise the property transfer to you on the Turkish title deed.
Fully follow up the whole procedure before the Turkish authorities until the citizenship is duly obtained and you and your family get your Turkish Passport.
It should be noted that all funds shall be legitimate to proceed with investment.

بصفتنا شركة Ozm-Consultancy ، يمكننا مساعدتك في جميع أنحاء تركيا من خلال عملية الاستثمار ، وتشمل خدماتنا:
تقديم المشورة بشأن عملية تقديم الطلب ؛ التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية
نقدم لك مع المطورين ذوي السمعة الطيبة لاختيار الملكية المناسبة لاستثمارك.
إنشاء حساب مصرفي لك ، ووضع الأموال وفقا لذلك
صياغة عقود نقل الملكية ثم وضع اللمسات الأخيرة على نقل الملكية لك على سند الملكية التركي.
متابعة كامل الإجراء أمام السلطات التركية بالكامل حتى يتم الحصول على الجنسية على النحو الواجب وحصولك أنت وعائلتك على جواز سفرك التركي.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأموال يجب أن تكون مشروعة للمضي قدما في الاستثمار.

info@ozmconsultancy.com

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

(1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının

(a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

(b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

(c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

(ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) (Ek: 13/3/2017–2017/10008 K.; Değişik: R.G. 19/9/2018–30540 -CK-106/1 md.) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

a) İsteği belirten form dilekçe.

b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(4) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(5) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve © bentlerine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve üçüncü fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

(6) (Ek: 12/12/2016–2016/9601 K.) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır. (2)

(7) (Ek: R.G.19/9/2018–30540-CK-106/2 md.) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.

(8) (Ek: R.G. 19/9/2018–30540 -CK-106/2 md.) İkinci fıkra kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.

Başvuru Formu

Vatandaşlık başvurularının takibi için örnek vekaletname/Sample power of attorney for follow-up of citizenship applications/نموذج سلطة التوكيل لمتابعة طلبات الجنسية

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Valiliklerde, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklar ile bağlı Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlüklerinde, Yabancılar Şube Müdürlükleri, Dış Temsilcilikler, Konsolosluklar ve diğer Devlet daireleri, kurum ve kuruluşları nezdinde beni temsile, adıma Türk Vatandaşlığına geçiş işlemleri için başvurularda bulunmaya, bu hususta elektronik ortamda online işlemler yapmaya, gereken dilekçe, belge ve evrakı benim adıma tanzim etmeye ve imzalamaya, bunları ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, adıma düzenlenen her türlü belgeyi ilgili kurum ve kuruluşlardan teslim almaya, tebliğ ve tebellüğe, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, sözlü ve yazılı beyanlarda ve müracaatlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya, cevaplar vermeye, her türlü vergi, rüsum ve harçları ilgili yerlere yatırmaya, makbuzlar almaya, fazla yatanları ve geri verilmesi gerekenleri talep etmeye, tahsil etmeye, ahzu kabza, alındı makbuz ve belgelerini imzalamaya, yanlışlıkları idari yoldan düzelttirmeye, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye ayrıca: T.C. Hudutları dahilinde bulunan bilumum Valiliklerde, Kaymakamlıklarda, Nüfus Müdürlüklerinde, Emniyet Müdürlüklerinde, Noterliklerde, Muhtarlıklarda ve bilcümle makam ve mercilerde beni temsilen, pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, nüfus aile kayıt örneği, ikamet tezkeresi, ilmuhaber kağıdı, nüfus kayıt örneği, adrese dayalı ikametgah ilmuhaber kağıdı, nüfus cüzdanı örneği ve her ne nam altında olursa olsun tüm belgeleri almak için başvurularda bulunmaya, elden teslim almaya, zayiinden başvurularında bulunmaya, elden evrak alıp vermeye, teslim ve tesellüm tutanaklarını tanzim ve imzalamaya, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, faks çektirmeye, fakslara cevap vermeye, bu hususlarda yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye,

Soru:Türk vatandaşı olmayanlara Konut veya işyeri satışlarının katma değer vergisinden istisna olabilmesi için ne yapılması gereklidir ?

Cevap: Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri

Question:What need to be done in order to be exempt from the value added tax for the non-Turkish citizens?

Answer: Money should transfer Turkey with foreign exchange not Try

ما الذي يجب القيام به من أجل إعفاءنا من ضريبة القيمة المضافة للمواطنين غير الأتراك؟

ينبغي أن يأتي المال نظرا لعدم العملات الأجنبية إلى تركيا

Soru: Hangi Taşınmazlar için katma değer vergisi istisnası söz konusudur ?

Cevap:3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.

Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir.

İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmaz.

Question: Which real estates are subject to this vat exemption ?

Answer: In the scope of the exception set out in Article 13 (13 / i) of Law №3065, buildings constructed as houses or workplaces are included. Houses or workplaces must be actually delivered.

ما هي العقارات التي تخضع لإعفاء ضريبة القيمة المضافة؟

مجموعة من العناصر الواردة في المادة 13 (13 / ط) من القانون. يجب تسليم المنازل أو أماكن العمل بالفعل.

Bedelin Türkiye’ye Getirilme Zamanı

Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.

İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.

Time of the money transfer for house or workplace

Half of the money ( at least 125.000 usd) must bring Turkey before invoice is issued. Remaining part should Transfer to Turkey at most one year.

الوقت مقابل المال

نصف المال (على الأقل 125.000 دولار أمريكي) الجزء المتبقي يجب أن ينتقل إلى تركيا في أكثر من عام.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store